Om

Ättekullagatan / Helsingborg

 

Allmän info

 

Föreningen äger fastigheten Eddan 4 i vilken man upplåter lägenheter och lokaler. Fastigheten är geografiskt belägen i område Ättekulla i Helsingborg med adress Ättekullagatan 6-22.

Inflyttning skedde under år 1977. Föreningen har 222 bostadsrättslägenheter med en totalyta om 14 944 m2 samt 5 smålokaler om totalt 85 m2.

 

Föreningen har 123 garage och 123 parkeringsplatser.

 

Bostadslägenheterna är fördelade enligt följande:

1 rum och kök 9 st.

2 rum och kök 113 st.

3 rum och kök 87 st.

4 rum och kök 13 st.

 

Hela området ligger på en mycket hög platå och vid klart väder kan dom som bor högst upp se ner till Öresundsbron. Dom flesta har utsikt över sundet.

 

Mål för verksamheten:

Föreningen har som mål för sin verksamhet:

Att arbeta aktivt med frågor kring trivsel, trygghet och god grannsämja.

Målen skall omsättas i handling genom lyhördhet för de boendes intressen och trivslefrågor.

 

Styrelsen för Eddan:

Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening EDDAN i Helsingborg har följande sammansättning efter föreningsstämma 2014-05-08

 

Ordinarie styrelseledamöter:

Uppdrag Namn Adress Telefon

 

Ordförande: B-G Bengtsson Ättekullagatan 18. 070-9532293

 

Vice.ordf: Greger Hedenfelt Ättekullagatan 12. 070-7476787

 

Sekreterare: Annika Ågren Ättekullagatan 16. 073-6170897

 

Ledamot: Bengt Bengtsson Ättekullagatan 12. 042-29 60 88

 

Ledamot: Bengt Andersson Ättekullagatan 14. 042-29 84 89

 

Revisor: Lisbeth Westerblad Ättekullagatan 22. 042-29 80 22

 

Rev.suppl.: Marie Henningsson Ättekullagatan 12.

 

Valberedning: Martin Bonnier Ättekullagatan 16.

 

(Sammankallande)

 

Leif Petersson Ättekullagatan 20.

 

Ethel Nilsson Ättekullagatan 14.

 

Områdesförvaltare

Pontus Kristoffersson Ättekullagatan 2. Telefon 29 86 75

E-post: pontus.kristoffersson@comhem.se

Hemsida: Är under uppbyggnad.

Felanmälan: 29 45 46

 

Områdeskontorets öppettider:

måndagar mellan kl. 16.00-18.00

Onsdagar och fredagar mellan kl. 11.00 – 12.00

 

Områdeskontorets öppettid under juni, juli och augusti: Måndagar, onsdagar och fredagar mellan kl. 11.00 – 12.00

 

Områdeskontorets telefontider:

måndagar, onsdagar och fredagar 09.30-10.30

lkommen till Ättekulla & Eddan

Eddan

Copyright © All Rights Reserved by P-4-3 and Ättekulla.